RS-asuntokauppa

RS-kauppa
Tässä tekstissä tarkastelemme, miksi on turvallista ostaa RS-kohde yleisistä talouden näkymistä huolimatta. RS-järjestelmä on alun perin pankkien 1970-luvulla kehittelemä järjestelmä ostajien suojaksi. Lyhenne RS tuleekin sanoista rahalaitoksen suosittelema. 1990-luvulla RS-järjestelmä lisättiin lähes sellaisenaan osaksi asuntokauppalakia ja se on siitä asti ollut osana rakennusvaiheen asuntokauppaa.
RS-vakuus eli rakennusaikainen ja rakentamisen jälkeinen vakuus suojaavat sekä ostajaa että asunto-osakeyhtiötä mahdollisilta riskeiltä ja ongelmilta, joita asunnon ostaminen vanhasta taloyhtiöstä ei välttämättä tarjoa.

Vakuudet muodostuvat kolmesta komponentista: rakentamisvaiheen vakuudesta, rakentamisvaiheen jälkeisestä vakuudesta sekä suorituskyvyttömyysvakuudesta.
Vakuusjärjestelmä on rakennettu siten, että edellisen vakuuden päättyessä tilalle tulee seuraava vakuus.

   1. Saatamme rakentamisvaiheen vakuuden voimaan, kun rakentaminen alkaa. Vakuus vapautetaan kolmen kuukauden kuluessa rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä. Rakentamisvaiheen vakuuden on kulloinkin vastattava vähintään kymmentä prosenttia myytyjen osakkeiden kauppahintojen yhteismäärästä. Taloyhtiön hallitus ja asunto-osakkeen ostajat hyväksyvät vakuuden vapauttamisen kirjallisesti.


   2.Kun rakentamisvaiheen vakuus vapautetaan, asetamme rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden, jonka on oltava voimassa 15 kuukautta rakennuksen valmistumisesta. Rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus vastaa vähintään kahta prosenttia myytyjen osakkeiden kauppahintojen yhteismäärästä. Rakentamisvaiheen ja sen jälkeinen vakuus on ensisijaisesti tarkoitettu rakennustöiden loppuun saattamiseen.

   3. Asetamme suorituskyvyttömyysvakuutuksen ennen asuntojen myymistä kuluttajille. Suorituskyvyttömyysvakuus on voimassa 10 vuotta asuntojen valmistumisesta ja se liittyy tilanteisiin, missä asunnoissa tai rakennuksessa ilmenee rakentamisvaiheen vakuuden vapauttamisen jälkeen virheitä, mutta rakennusliike ei kykenisi korjaamaan virhettä esimerkiksi maksukyvyttömyyden takia. Suorituskyvyttömyysvakuus asetetaan sekä asunto-osakeyhtiön että asunnon ostajien hyväksi. Korvauksen enimmäismäärä on 25 prosenttia rakentamiskustannuksista. Lisäksi vakuus kattaa ostajan ja hänen perheenjäsentensä tarpeellisia ylimääräisiä asumiskuluja enintään kuuden kuukauden ajalta. Suorituskyvyttömyysvakuutus on merkittävä lisäturva asunnon ostajalle. On olennaista huomata, että kyseistä turvaa ei ole yli 10 vuotta vanhoissa taloyhtiöissä.

Rakentamisen aikainen rahoitus:

Rakenteilla olevaa RS-kohdetta maksetaan valmiusasteen mukaisissa erissä. Tarkoitus on, että maksat vain tehdystä työstä. Rakennusliike ei saa laskuttaa sinua etupainotteisesti, koska ongelmatilanteessa ostajalla voi olla etupainoisesti maksettuna tekemättömistä töistä, joka tarkoittaa pahimmillaan isoa taloudellista vahinkoa.

On siis hyvä pitää silmällä oman asunnon edistymistä, vaikka mitään varsinaista selonottovelvollisuutta sinulla ei olekaan. Me koitamme Sajuconilla pitää sinut informoituna muutaman viikon välein työmaan etenemisestä. Lisäksi osakkeenostajilla on oikeus tilata rakennustyön tarkkailija, jolla on pääsy työmaalle ja voi näin raportoida ostajille töiden etenemisestä.

Jos rakennustöitä varten on otettu yhtiölainaa, vastaa rakennusliike yhtiölainan koroista rakentamisen ajalta. Kun hallinta luovutetaan ostajalle, voit halutessasi maksaa lainan vaikka kokonaan pois.

Useat kohteemme sijaitsevat valinnaisella vuokratontilla, joten voit valita ostatko tonttiosuuden asunnon valmistumisen yhteydessä vai myöhemmin. Me rakennusliikkeenä maksamme tonttivuokrat sekä muut vastikkeet ja kulut rakentamisen ajalta.


Mahdollisuus pintamateriaalivalintoihin:
Rakentamisen alkuvaiheessa kodinostaja pääsee tekemään asunnon pintamateriaalivalinnat. Sajucon esittelee nämä vaihtoehdot sisustusesitteessä, johon pääsee tutustumaan jo ennen asunnon varaamista.

Pintamateriaalivalinnat kattavat tyypillisesti keittiön tasot ja ovet, lattian värivaihtoehdon valinnan ja märkätilojen lattia- sekä mahdollisesti seinälaattojen värivaihtoehdon valinnan.

Myös muut, sisustusesitteen ulkopuoliset valinnat ovat mahdollisia toteuttaa, mutta näitä emme voi suoraan luvata vaan ne tulee käsitellä erikseen muutostöistä vastaavan henkilön kanssa. Kerrothan meille kuitenkin kaikki toiveesi!

Mikäli jokin muutostyö aiheuttaa lisäkuluja, teemme siitä sinulle tarjouksen, ja lisä- ja muutostyösopimuksen. Lisä- ja muutostöistä tuleva lasku maksetaan ennen muuttopäivää. Töiden osalta ei makseta varainsiirtoveroa.

RS-kaupan sanakirja:

Ennakkomarkkinointi

Ennakkomarkkinointi mahdollistaa kohteen markkinoinnin jo ennen kuin rakentamista on aloitettu tai ennen kuin kohdetta on liitetty RS-järjestelmään. Ennakkomarkkinointi vaiheessa tiedot kohteesta ovat vielä alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Ennakkomarkkinoinnissa kohteesta on saatavilla muun muassa esite, visualisointikuvia, sekä pohjapiirros.

Asunnon varaaminen

Kun olette löytäneet toiveidenne kodin, myyjämme kertoo mielellään kohteesta lisää ja antaa teille kohteen materiaaleja tutustuttavaksi. Kun oikea asunto on löytynyt, tulee se ensiksi varata teille. Tällöin tehdään kirjallinen varaussopimus ja maksetaan varausmaksu. Varausmaksu on usein muutama tuhat euroa ja se hyvitetään osana kauppahintaa. Varaussopimus voidaan allekirjoittaa fyysisesti paperille tai sähköisellä allekirjoituksella.

Turva-asiakirjat

Turva-asiakirjoja ovat yhtiön perustamiskirja, kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys, yhtiökokouksen pöytäkirja, lainhuutotodistus, maa-alueen vuokrasopimus tai kiinteistön kauppakirja, rasitustodistus, kiinteistörekisteriote, rakennuslupa, RS-taloussuunnitelma, lupapiirrustukset ja rakennustapaselostus. Ennen kaupantekoa asunnot myyvä taho laatii kohteen turva-asiakirjat ja luovuttaa ne RS-pankille säilytettäväksi. Jos kohteessa ei ole yhtiölainaa, aluehallintovirasto (AVI) huolehtii turva-asiakirjojen säilytyksestä.

RS-asuntokauppa

Kaupat tehdään aina kirjallisesti ja saat rauhassa ennakkoon tutustua kauppakirjaluonnokseen. Käyttämämme kauppakirjat ovat kuluttaja-asiamiehen tarkastamia ja hyväksymiä. RS-kauppakirjan allekirjoitusta varten ei tarvitse varata aikaa pankista, vaan allekirjoitukset voidaan tehdä esimerkiksi meidän toimistollamme tai sähköisesti.

Kauppahintaerien maksu

RS-kauppaa pidetään tunnetusti turvallisena ostajalle, koska kauppahintaa maksetaan samaa tahtia, kun rakentaminen edistyy. Maksuerien suuruus ja lukumäärä vaihtelee kohteen mukaan. Viimeinen erä maksetaan sitten, kun asunto on jo valmistunut.

Osakkeenostajien kokous

Kun neljännes asunnoista on myyty, lähetetään osakkeenostajille kutsut kokoukseen, jossa asiakkailla on mahdollisuus päättää rakennustyön tarkkailijan tilaamisesta, sekä tilintarkastuksen tilaamisesta perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Tarkkailijan tai tilintarkastajan palkkiot maksetaan ensimmäisen yhtiövastikkeen yhteydessä.

Pintamateriaalivalinnat

Saat valita itse uuden kotisi pintamateriaaleja ja suunnitella esimerkiksi keittiötä yhdessä Puustellin keittiösuunnittelijan kanssa. Materiaalivalintojen tekeminen on mukavaa puuhaa ja autamme mielellämme päätöksenteossa. Materiaalivalinnat tulee ilmoittaa meille ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Itseä kiinnostava asunto kannattaakin varata ajoissa, jotta pintamateriaalivalinnoille on varmasti hyvin aikaa.

Muuttokirje ja hallinnanluovutus

Lähetämme teille muuttokirjeen noin kuukausi ennen kuin koti on muuttovalmis. Hallinnanluovutuksessa annamme teille uuden kodin avaimet ja opastamme uuden kodin laitteiden käyttöön ja huoltoon liittyvissä asioissa sekä vastaamme kysymyksiinne liittyen uuden kodin ylläpitoon.

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on maksettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Pankki usein huolehtii, että varainsiirtovero tulee maksetuksi. Ostajan tulee kuitenkin varmistaa, että varainsiirto tulee maksetuksi ja että maksun jälkeen tehdään varainsiirtoveroilmoitus Omaverossa. Varainsiirtovero on maksettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Varainsiirtovero on asunto-osakeyhtiöissä 2% ja kiinteistöissä 4% velattomasta kauppahinnasta.

Yhtiön hallinnan luovutus

Myyjä kutsuu kaikki osallistujat hallinnanluovutuskokoukseen yleensä noin kolmen kuukauden sisällä siitä, kun kohde on valmistunut. Kokouksessa muodostetaan yhtiölle uusi hallitus ja nimensä mukaisesti luovutetaan yhtiö perustajaosakkaalta uusille osakkeenomistajille.

Omistusoikeuden rekisteröinti huoneistotietojärjestelmään

Kaikki 2019 jälkeen valmistuneet asunto-osakkeet rekisteröidään suoraan sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Et siis saa paperista osakekirjaa, vaan osakeluettelotuloste, panttaukset ja rajoitukset ovat Maanmittauslaitoksen sähköisessä järjestelmässä. Kun kauppahinta on kokonaan maksettu, rekisteröidään omistusoikeus ostajalle.

Vuositarkastus

Tulemme tekemään asuntoon vuositarkastuksen, kun asunnon luovutuksesta on kulunut 12-15 kuukautta. Vuositarkastuksen yhteydessä käymme läpi rakennuksen mahdolliset virheet ja puutteet. Vuositarkastuksesta ilmoitetaan teille ennakkoon kirjallisesti.

Lopuksi:

RS-kauppa on turvallinen ja järkevä tapa ostaa asunto, kunhan kiinnität huomiota seuraaviin asioihin:

 • Vakuudet on asetettu asuntokauppalain vaatimalla tavalla.
 • Rakennusyhtiö on hyvämaineinen, vakavarainen ja riittävästi valmistautunut tulevaan.
 • Maksat rakennustöistä samassa tahdissa hankkeen etenemisen kanssa.
 • Olet valmistautunut myös itse tulevaan stressitestaamalla oman lainasi sekä muut asumismenot.

 • Uusi asunto tarjoaa useimmiten vanhoja asuntoja paremmat olosuhteet terveysturvalliselle ja energiatehokkaalle asumiselle. Rakennukset rakennetaan nykyaikaisilla materiaaleilla ja talotekniikalla, jotka tarkoittavat mm. alhaisempaa energiankulutusta, eli alhaisempia asumiskustannuksia.

  Kysy myös kaikki askarruttavat kysymykset meiltä ennen kauppojen tekemistä. Mikäli otat asuntolainaa pankista, myös pankki auttaa em. seikkojen kanssa.

  Kurkkaa täältä uudet kohteemme – ja lähde kanssamme kohti uutta kotiasi!


Katso tulevia kohteitamme: